img img img img

Услуги

img

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

- Организиране на търсене на кандидати, използващи вътрешни и външни източници, както и нестандартни подходи; 
- Първоначален подбор на кандидатите (анализ на автобиографии и въпросници, телефонни интервюта); 
- Изготвяне на професионална база данни от потенциални кандидати
- Вторичен подбор (тестване, интервюиране, казуси и др.); 
- Вземане на решение за наемане на служител; 
- Оформяне на трудов договор, прием на персонал, подготовка и изпълнение на програма за адаптация. 
- Правилно формулирани изисквания към кандидата за длъжността
img

ОФОРМЯНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ

- Трудови договори
- Договори за Управление и контрол
- Граждански договори
- Договори за поръка и др.
img

ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длъжностни характеристики според вашата необходимост
- Изготвяне персонално за всяка длъжност
img

КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТ ТРЗ И ЧР

- Уволнения
- Трудови спорове
- Финанси
- ЗДДФЛ
- Организиране на обучения в областта на ТРЗ и ЧР
img

ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ КАЗУСИ

- Частично и цялостно обслужване на работни заплати
- Изготвяне на фишове и хонорар сметки
- Попълване на данъчни декларации
- Помощ при изчисляването на работни заплати
img
img
Оставаме на разположение при всякакви въпроси!

Ние сме Employee Development

За нас ще бъде удоволствие да споделим нашият професионален опит с вас, и на бъдещи партньорски отношения

Не се колебайте да се свържете с нас!

Имате въпроси?.

X