img img img img

Управление на Персонал

Управление на Персонал

  • Цели, същност, обхват, съдържание.
  • Обща х-ка на системата за управление на персонала
  • Нейните елементи
X