img img img img

Подбор на Персонал

Подбор на Персонал

Организиране на търсене на кандидати, използващи вътрешни и външни източници, както
и нестандартни подходи:

  • Първоначален подбор на кандидатите (анализ на автобиографии и въпросници, телефонни
    интервюта);
  • Изготвяне на професионална база данни от потенциални кандидати
  • Вторичен подбор (тестване, интервюиране, казуси и др.);
  • Вземане на решение за наемане на служител;
  • Оформяне на трудов договор, прием на персонал, подготовка и изпълнение на програма за
    адаптация.;
  • Правилно формулирани изисквания към кандидата за длъжността.
X