img img img img

Archives: Services

Регистрация на фирми

Регистрация на фирма в Агенция по Вписванията Емплой Девелопмент може да регистрира вашето дружество, вместо вас, спестявайки ви време и средства. Подготвяме пълния комплект документи и гарантираме успешната регистрация на фирмата ви в рамките само на 2-3 работни дни.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги предназначени за фирми от всеки отрасъл на дейност – търговия, производство, услуги, строителство. Ние Ви предлагаме: 1. Предлагаме абонаментно обслужване. 2. Предлагаме пълно счетоводно обслужване съгласно българското законодателство, приложено в защита на вашите интереси. 3. Осъществяваме комуникация с държавните институции. Изготвяме и подаваме всички справки и декларации в НАП, НОИ, БНБ и др. […]

Здравословни и Безопасни Условия на Труд /ЗБУТ/

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ Оценка на риска на работното място Комитети и групи по условия на труд в предприятията Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло Защита при работа при специфични условия и рискове Защита […]

Подбор на Персонал

Организиране на търсене на кандидати, използващи вътрешни и външни източници, както и нестандартни подходи: Първоначален подбор на кандидатите (анализ на автобиографии и въпросници, телефонни интервюта); Изготвяне на професионална база данни от потенциални кандидати Вторичен подбор (тестване, интервюиране, казуси и др.); Вземане на решение за наемане на служител; Оформяне на трудов договор, прием на персонал, подготовка […]

X