img img img img

Архив: Services

Здравословни и Безопасни Условия на Труд /ЗБУТ/

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ Оценка на риска на работното място Комитети и групи по условия на труд в предприятията Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло Защита при работа при специфични условия и рискове Защита […]

Подбор на Персонал

Организиране на търсене на кандидати, използващи вътрешни и външни източници, както и нестандартни подходи: Първоначален подбор на кандидатите (анализ на автобиографии и въпросници, телефонни интервюта); Изготвяне на професионална база данни от потенциални кандидати Вторичен подбор (тестване, интервюиране, казуси и др.); Вземане на решение за наемане на служител; Оформяне на трудов договор, прием на персонал, подготовка […]

X